ReligieNU

ReligieNU logo voor website

.

Van harte welkom op de site www. ReligieNU.nl. ReligieNU informeert u over religie en geloof in de breedste zin van het woord, met zo nu en dan een uitstapje. De informatie is zo objectief mogelijk. Het woord “sekte” als aanduiding van een geloofsgemeenschap zult u  niet tegenkomen. Al kunnen natuurlijk wel geloofsgemeenschappen sektarische trekjes gaan vertonen. Maar dat geldt voor bijna alle geloofsgemeenschappen. Profileren heet dat in de “gewone”wereld. Een lid van een “sekte” is trouwens altijd een ander. Daarom gebruiken wij liever de neutrale term geloofsgemeenschap, religieuze beweging of nieuwe religieuze beweging (NRB).

Vele jaren verscheen bij VUuitgeverij het halfjaarlijkse tijdschrift Religieuze Bewegingen in Nederland. Zeer regelmatig met themanummers die nog steeds het lezen de moeite waard zijn. Het blad ging echter ter ziele, Uitgeverij Kok te Kampen nam het abonnementenbestand over en probeerde, met een nieuwe layout, een eigentijdse uitstraling, en een uitgeeffrequentie van vier keer per jaar het magazine nieuw leven in te blazen. Maar helaas, na het proefnummer zijn maar twee nummers verschenen. Er werd gemikt op 2.500 abonnees, boven de 300 is het abonnementental nooit gekomen.

In de redactie zaten o.a. Rob Nanninga van Skepter, Wouter Hanegraaf, de latere hoogleraar in Amsterdam, Dr. Reender Kranenborg en Drs. Gerard Hoekstra. Ik was bladmanager.

De bedoeling was dat Religie Nu populairder, toegankelijker en commerciëler zou zijn dan het ter ziele gegane VU-tijdschrift Religieuze Bewegingen in Nederland. Maar de auteurs waren echte academici die lekker lange stukken wilden schrijven. Het blad kreeg maar 300 abonnees (althans dat was de oplage), en na anderhalf jaar trok Kok in Kampen de stekker eruit. Tijdschriften over religie zijn er genoeg, maar die vertegenwoordigen altijd één bepaalde religie. In feite, aldus Rob Nanninga van Skepter, was het blad langdradig en niet-actueel, en ging het aan oubolligheid ten onder.

En het lukte mij niet om daar verandering in te brengen.

Daarom “opnieuw” een poging om “Religie” een podium te geven op deze site!

Tenslotte maak ik u opmerkzaam op Religie en Samenleving, uitgave Eburon in Delft, verschijning drie keer per jaar. Niet ieder nummer is even boeiend, maar het geheel is zeker de moeite waard. En het blad heeft ook maar een paar honderd abonnees. Zie www.religiesamenleving.nl voor meer informatie, en wie weet voor een abonnement!

 

 

 

Have your say