ReligieNU

Trouw

Een sekte pak je aan, maar hoe?

Met deze kop opent dagblad Trouw begin maart  een artikel over bijna twee pagina’s. Aanleiding is het jaarverslag 2015 van het steunpunt Sektesignaal, de vertrouwensplek voor informatie, advies en ondersteuning bij misstanden binnen sektes.

Sektesignaal werd eind 2012 op initiatief van de minister van Veiligheid en Justitie opgericht. De uitvoering is uitbesteed aan een onafhankelijke stichting. Het aantal meldingen blijft echter zeer gering. In 2015 waren er 57 meldingen, met 166 telefoontjes.En in 2014 63 meldingen met 213 telefoontjes. Het steunpunt is zeven dagen in de week operationeel, van 10.00-17.00. Dat wil zeggen dat er ruim drie keer in de week wordt gebeld. Geen job om moe van te worden! In maar  41% van de gevallen is er sprake van een religieuze organisatie. In 37% van de gevallen een therapeutisch/educatieve organisatie en in 22% van de gevallen een niet in te delen organisatie of werd er te weinig informatie gegeven over die organisatie. In 53% van de gevallen was geen vervolgactie nodig, omdat de beller zelf al stappen had ondernomen of alleen maar zijn verhaal kwijt wilde. Vijf gevallen waren aanleiding voor doorverwijzing naar een opsporingsinstantie. 28% van de gevallen werd doorverwezen naar een vervolginstantie. In een volgend artikel wil ik daarom graag op die vervolginstanties en de organisatie achter Sektesignaal terugkomen.

Have your say