ReligieNU

IMG_0409

Deo Volente

Met mijn broer een dagje naar Hasselt. Niet in Belgie, want daar was hij reeds geweest, maar in Overijssel, daar was hij nog nooit geweest. Hasselt ligt in de buurt van Zwolle, maar is verder bijna vergeten. En dat is jammer want het is in Hasselt prima vertoeven. Een zeer behulpzaam VVV, een uitstekend restaurant, veel te zien en alles is prima te belopen. Het stadje telt ongeveer 7.000 inwoners (2016) en ligt aan het Zwarte Water en de Dedemsvaart. Ook is het eindpunt van twee Jacobspaden. Sinds 1367 wordt Hasselt tot de Hanzesteden gerekend, het ooit zeer machtige handelsbolwerk van steden in Europa. Ook is Hasselt een van de oudste bedevaartsteden in Nederland. ” Die veel bedevaarten doen, worden zelden heilig” schreef Thomas a Kempis, maar de deelnemers hadden andere motieven. Bij de een pure devotie of boetedoening, bij de ander het verkrijgen van vergiffenis of een aflaat van straffen voor zonden. En natuurlijk omlijsting van de kerkelijke viering met een jaarmarkt en een kermis. Hoewel de oorspronkelijke kerk er niet meer staat, en Hasselt tot de Bible Belt behoort is de bedevaart toch weer hervat. Op de tweede zondag na Pinksteren wordt de processieviering gehouden bij het buitenaltaar in de tuin, gevolgd door een processie die in de kerk eindigt. Tijdens de wandeling zingen de deelnemers het lied dat ook in de Middeleeuwen al werd gezongen. Vanaf de reformatie zijn de Rooms-Katholieken in de minderheid, en hebben Hervormden de pole-positie overgenomen. Maar ook in Hasselt zijn meer hervormde smaken! De Hervormde Gemeente Hasselt, PKN, zijn de  behoudende hervormden, met als website www. hervormdhasselt.nl. Zij komen bijeen in de Hervormde kerk op de Markt. Een kerk met een schitterend orgel. De Hervormde gemeente De Baak heeft als website www.pknhasselt.nl. Daar verschuilen zich onder de noemer Protestantse Kerken Hasselt  de gereformeerde Ichthuskerk en de Hervormde gemeente De Baak. Werkelijk Samen op Weg is nog een stap te ver, maar liturgisch bloemschikken als bijdrage aan de eredienst wordt wel samen gedaan! Hasselt telt daarnaast nog een R.K.Parochie Thomas a Kempis, locatie Hasselt, een Christelijke Gereformeerde Kerk, een Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) en de nieuwste loot aan de religieuze boom De Gereformeerde Kerk (hersteld) Hasselt e.o. De herstelde kerk is ontstaan in 2003 na het voorlezen van de akte van Vrijmaking en Wederkeer vanuit een verontruste groep leden binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het kerkverband, officieel De Gereformeerde Kerken in Nederland ( DGK)  telt elf kerken met ongeveer 1.400 lidmaten. Een College van Opleiding tot de Dienst des Woords verzorgt de opleiding tot voorganger. De opleiding wordt niet erkend of gesubsidieerd door de overheid. Dit heeft als voordeel dat ” het op deze wijze een voluit Gereformeerde opleiding kan zijn, waarbij in het onderwijs naar de zuivere leer van de schrift ook de nodige aandacht aan bestrijding van dwaalleer zal kunnen worden besteed.”  Een caféhouder is Christelijk Gereformeerd en bezoekt in zijn kerk alleen de zondagmiddagdienst. Op vraag van de predikant waarom hij nooit de dienst op zondagochtend bezocht antwoordde hij: ik zie u ook nooit bij mij op zaterdagavond! Lopend langs een van de grachten trof mij de mededeling op de deur, met als toevoeging Volgende week betaal ik D.V. Mijn jongste dochter wist niet wat dat betekende. Deo Volente= Zo de HEERE wil en wij leven. Met een gerust hart verlieten wij via de Mastenbroeker polder Hasselt. Waar het leven goed is.

Have your say