ReligieNU

Oversikt-05_1404374297

Deugen misschien meer “Noorse Broeders” niet?

Onder deze wat provocerende kop wil ik u deelgenoot maken van enkele bevindingen over deze geloofsgemeenschap en deelnemingen in organisaties, via dezelfde personen, aan haar gelieerd. De officiële naam is  Christelijke Gemeente Nederland ( CGN ). Zij maakt deel uit van Brunstad Christian Church (BCC), een onafhankelijke geloofsgemeenschap in Noorwegen. ( In sommige landen noemt de gemeenschap zich nog DE Christelijke Gemeente, buiten haar is dus eigenlijk geen heil mogelijk, want in ieder land kan er maar een Christelijke Gemeente zijn!) Wel erkent CGN dat de religieuze of godsdienstige wereld vergeving van zonden kan hebben, maar zij hebben echter geen zicht op het Bruid worden van het Lam, de 144.000 eerstelingen. ( De 144.000 spelen in meer geloofsgemeenschappen een exclusieve rol)

Op 19 maart kwam het NRC met een artikel onder de kop ” Voorman Noorse Broeders in NL sluist 8 miljoen weg”. Deze 8 miljoen zou weggesluisd zijn van de Stichting Hippo Mundo Charity waarvan betrokkene sinds 30 december 2009 secretaris was. De stichting heeft als SBI-code: 94911-Religieuze organisaties, en als ideële christelijke grondslag de Bijbel, opgevat als het Woord van God. CGN meldt in een persbericht dat betrokkene wat de inhoudelijke verantwoordelijkheid binnen CGN als geloofsgemeenschap betreft geen functie had. Dat klopt want op landdagen en conferenties droeg hij geen verantwoordelijkheid en behoorde hij ook niet tot de sprekers. Betrokkene was wel directeur van DWN, de fondsenwervende geldmachine voor CGN ( met een financieel resultaat van meer dan anderhalfmiljoen euro in 2014), directeur van Kolme Tack B.V.,directeur van Eureka Business Partners, bestuurder van BCC Financial Ltd op Cyprus, algemeen directeur van Northern Logistics in Nieuw Buinen en nauw betrokken bij Finn- Tack/Horze, secretaris van Stichting Pagedal Conferentiecentrum in Stadskanaal ( waar nu goed geld wordt verdiend met het huisvesten van asielzoekers)  en last but not least VOORZITTER van de gemeente Terwolde, een van de grotere gemeenten met ongeveer 270 “leden” maar met een hele grote zendingsbijdrage ( € 43.844 in 2012, € 27.276 in 2013 en € 41.385 in 2014). Ter aanvulling, de grootste gemeente is de gemeente Almelo met ruim 350 leden, maar met een zendingsbijdrage van € 48.400 in 2013 en € 41.910 in 2014. De zendingsbijdrage gaat waarschijnlijk rechtstreeks naar Noorwegen om  gebruikt te worden voor Brunstad 2020, de uitbreiding van het Oslofjord Conference Center, dat twee keer zo groot moet worden als het huidige conferentieoord. Daarmee wordt het een van de grootste conferentiecentra van heel Europa. De bouwsom om dit te realiseren is ongeveer 239.000.ooo miljoen euro! Op te brengen door ruim 40.000 gelovigen!  Voorzitter van de Stichting Christelijke Gemeente Nederland is de heer Jan Hein Staal, tevens bestuurslid van de Gemeente Schermer. Hij staat met stip op 1 binnen deze geloofsgemeenschap. Staal is voorzitter van de Stichting DKM Nederland, opgericht 07-11-2003 met als activiteit ” Het bewaken van de materiële en ideele belangen van de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland”. Hij is voorzitter sinds de oprichting. David Nooitgedagt is secretaris vanaf 01-01-2014. “Betrokkene”, Jonathan van der Linden, was vanaf 01-01-2014 tot 01-02-2016 penningmeester.  Bernt Aksel Larsen en Kare Johan Smith, de grote voormannen in Noorwegen, waren  van eind 2008 tot eind 2013 secretaris en penningmeester van DKM Nederland. En Van der Linden is Larsen opgevolgd als penningmeester. Dit geeft wel aan dat Van der Linden de financiële spil in het web was! Bij Stichting Hippo Mundo Charity is dus acht miljoen euro verdwenen. En Van der Linden is daarvoor gearresteerd. Hippo Mundo Charity staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel sinds 04-11-2005. Daarvoor was de statutaire naam Dutch Christian Charity. Ook van deze stichting was Staal vanaf het begin voorzitter. Jonathan van der Linden was van eind 2009 tot 01-02-2016 secretaris en gezamenlijk bevoegd met de andere bestuurders, i.c. Staal en penningmeester Frank Weggeman! Kan een secretaris zo makkelijk aan het geld komen en zo makkelijk laten verdwijnen? Of moest hij iets anders met het geld doen? Naar een belastingparadijs? Hippo Mundo Charity heeft een ANBI-status. Dat wil zeggen dat schenkingen, giften en erfenissen op een fiscaal zeer vriendelijke manier worden verrekend. De belastingdienst stelt daarvoor als eis een vrij grote mate van openheid. Zo moet op de site een beleidsplan worden gepubliceerd, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiele verantwoording! Die verantwoording omvat de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting. En u moet dit doen voor elk boekjaar dat eindigt NA 31 december 2011! Is de stichting een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap dan moeten een staat van baten en lasten, een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen en een overzicht van de voorgenomen bestedingen worden gepubliceerd. Ook daar voldoet Hippo Mundo Charity niet aan de voorwaarden. Op een hele slimme, bijna sluwe manier omzeilt de stichting de eisen gesteld door de belastingdienst. Je geeft “gewoon” een fout websiteadres op en er kraait geen haan naar! www.stichting-hmc.nl staat als website vermeld bij de belastingdienst. Bij activering van deze website krijg je de mededeling Your hosting package has been activated! Einde zoektocht. Ik kan me niet voorstellen dat de secretaris van de stichting als enige verantwoordelijk is voor deze “fout”. Of is het een fout met voorbedachten rade? Mocht dit inderdaad zo zijn dan kan de belastingdienst de ANBI-status beeindigen en het genoten fiscale voordeel terugvorderen! Wel actief is de site www.hmc.nl, zonder streepje dus, maar met dezelfde letters. Dat is de Stichting Hulpverlening Medechristenen. Zij hebben nu al het jaarverslag over 2015 op hun site gezet, met een uitgebreide financiele verantwoording. Ik ben zeer geïnteresseerd in de jaarverslagen vanaf 2012 van Hippo Mundo Charity. U ook?

Wilt u meer weten over de “Noorse Broeders” of CGN lees dan het zeer uitgebreide hoofdstuk over hen in het nieuwste boek van Jildert de Boer In het huis Mijns Vaders. Kritisch maar met warmte geschreven. De websites www.noorsebroeders.nl, www.brunstad.org en www.cgninfo.nl zijn sites van de geloofsgemeenschap zelf. Waarbij op de site www.cgninfo.nl onder het kopje organisatie u “alles” kunt vinden over financiën en ANBI.

 

4 comments

 1. Ex-NB - juni 8, 2016 2:33 pm

  Hahaha, Jildertje. Waar ben je toch mee bezig?

  Ik ben ook een ex-NB’er, maar ik kan me niet voorstellen dat ik mijn hele leven vergooi aan het uitzoeken van dit soort praktijken.

  Elke x als ik de naam Jonathan van der L. Google, kom jij met je zielige verhalen naar voren.

  Succes ouwe reus!

  Beantwoorden
  • Rien Ipenburg - juni 10, 2016 9:22 am

   Beste EX-NB.
   Jammer uw reactie!
   Jildert heeft geen zielige verhalen maar probeert op een integere manier te schrijven over onder andere CGN. En op die manier mensen te informeren en zelfstandig te laten nadenken over hun geloof. Hebt u zijn boek In het huis Mijns Vaders gelezen?

   Beantwoorden
   • Nathan - juli 14, 2016 1:05 pm

    Beste Religie-Journalist,

    Of de artikelen die u schrijft echt bijdragen aan opheldering van de waarheid achter CGN, dat blijft de vraag. Wat mij wel duidelijk is, dat is dat u bijzonder geïnteresseerd bent in getallen.
    Hoewel getallen erg boeiend kunnen zijn, vooral in “Telegraaf – achtige” setting, heeft niemand er iets aan.
    Wat veel interessanter is en waar het om gaat, waar wordt het voor gebruikt? Volgens mij zijn er geen privé doeleinden, en hoge heren die er thuis warmpjes bij zitten.
    Maar dat is aan de journalistiek 😉

    Nog één ding:
    Gebruik a.u.b. wat meer alinea’s. Zo’n enorme lap tekst is erg onoverzichtelijk om te lezen.

    Beantwoorden
    • Rien Ipenburg - juli 15, 2016 8:48 pm

     Beste Nathan,

     Wat de layout betreft heb je helemaal gelijk. Een woorden- en cijferbrij. Ik zal proberen alinea’s te gebruiken.
     Ik ben inderdaad “gek” op cijfers. Die moeten, als het goed is, duidelijkheid scheppen achter de geloofsgemeenschap.
     Want bij CGN gaat heel wat geld om. Vooral als je bedenkt dat de geloofsgemeenschap nog geen 1.000 volwassen volgelingen telt.
     Voor zover ik weet gaat het geld vooral naar de upgrading van Brunstad 2020 of 2018.
     Dat kost meer dan 200 miljoen euro en moet een van de grootste conferentiecentra in Europa worden, en de grootste in Noorwegen.
     Daarnaast wil de afdeling Almelo een zorgcentrum bouwen.
     De hoge heren zitten er thuis waarschijnlijk niet warmpjes bij.
     Voor zover ik kan nagaan geen excessen, behalve dan broeder Jonathan.
     Wel is er een verwevenheid tussen tientallen ondernemingen, geleid door CGN’ers, CGN en Brunstad.
     Zie het boek van Jildert de Boer In het huis Mijns Vaders.

     Beantwoorden

Have your say