ReligieNU

Bonifatiuskapel Dokkum

Bonifatius bij Dokkum vermoord!?

Geschiedenisles op de Lagere School bestond vroeger vaak uit het leren en opdreunen van rijtjes. Nog hoor ik mijn klas, gevuld met meer dan 40 leerlingen, brullen; zevenhonderdvierenvijftig Bonifatius bij Dokkum vermoord. En in het bijbehorende verhaal werden Bonifatius en zijn metgezellen door heidenen op een lafhartige wijze overvallen en vermoord. Heidenen waren trouwens mensen die een Germaanse godsdienst beleden.
Bonifatius trok op hoge leeftijd nog een keer naar Friesland om zijn bekeringswerk voort te zetten. In zijn gevolg missionarissen waaronder hulpbisschop Eoban, militairen en bewakers. Bonifatius “vernietigd de afgodendienst, maakt heidense tempels kapot en gooit beelden om”,” bouwt kerken en doopt duizenden mannen, vrouwen en kinderen.” Aldus priester Willibald in zijn hagiografie over Bonifatius, op basis waarvan Bonifatius al zeer snel heilig werd verklaard.
Zolang Bonifatius dit bekeringswerk deed in door Franken overheerst gebied zouden er geen problemen zijn geweest. Dokkum lag echter op de grens van de “kersteningsgrens” en het gedrag van Bonifatius zou door de Friezen kunnen zijn opgevat als een bedreiging en provocatie. Bonifatius, 52 medemissionarissen en een veelvoud aan wapenknechten vonden in de vroege ochtend van 5 juni 754 de dood. Prof.dr.J.A. (Hans) Mol oppert echter dat het een geco√∂rdineerde actie is geweest van Friese heidenen die zich te weer wilden stellen tegen de kerstening. Een aanval bij het aanbreken van de dag wijst volgens Mol op een openlijk gewapend treffen. ” volgens hun eigen wetten, zoals we die kennen uit de Lex Frisionum, hadden de Friezen het volste recht om tempelschenders en de aanvalsters van heiligdommen met de dood te bestraffen”.

BonifaciusReeds in 2004 heeft Hans Mol zijn inzichten vastgelegd in een publicatie van het Koninklijk Fries Genootschap ” De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie?” na te lezen op www.friesgenootschap.nl.Zijn visie is echter nog niet doorgedrongen in Dokkum zelf, waar Museum Dokkum en de Bonifatiuskapel meer belang hebben bij het instandhouden van de mythe dan die aanpassen aan een waarschijnlijke werkelijkheid.
Museum Dokkum is gevestigd in een paar oude panden in het historische centrum van deze mooie oude stad. In het museum is een Toeristen Informatie Punt (TIP) ingericht, En in een naastgelegen oud pakhuis is de permanente tentoonstelling over het leven van Bonifatius ingericht. Met een sleutel buitenom te bereiken. Op mijn vraag hoeveel bezoekers de tentoonstelling trekt krijg ik als antwoord, ongeveer 16.000. Maar; we mogen van de gemeente alle bezoekers aan het TIP ook meetellen. Dat zijn er meer dan 10.000!
Even buiten het historisch centrum ligt de Bonifatiuskapel. Een indrukwekkend bouwsel met ongeveer 1.600 zitplaatsen. Ieder jaar is er nog een bedevaart naar dit heiligdom. De bedevaartskerk is ingericht als een Romeins amfitheater. Ieder jaar komen er ongeveer 30.000 pelgrims naar Dokkum. Voor de kapel is de Bonifatiusbron. Van oudsher werd aan de bron ook geneeskrachtige werking toegeschreven.In 1990 werd een kind in het water gedompeld waarna het op niet verklaarbare wijze plotseling haar kinkhoest kwijt was. Sindsdien hebben heel veel mensen “heil ervaren” en “kracht geput” door met het water in aanraking te komen. Een suppoost vertelde mij dat een man ongeveer een half uur met zijn benen in het water van de bron had gezeten.Hij had een huidziekte en vroeg of er al verschil te zien was. De suppoost liet dit, heel verstandig, in het midden. Vervolgens haalde de man vijf tweeliter flessen uit zijn auto en vulde die met heilig water.Voor thuis!

Have your say