ReligieNU

b5462fbc-e284-4b93-a19c-1a6a8cc6d4db_1280_800-1

CGN-Nederland laat in de boeken kijken!

Recent heeft de stichting CGN Nederland ( in de volksmond Noorse broeders) haar cijfers over 2015 gepubliceerd. Dat doet zij ieder jaar keurig en op tijd. Nogal wat geloofsgemeenschappen kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Onderstaand vergelijk ik wat informatie over het boekjaar 2012 en 2015

Het bestuur is niet van samenstelling veranderd: J.H.Staal voorzitter, H.Kook-Visser secretaris en A.Neinders penningmeester. Het beleidsplan is ook niet aangepast, 2012 en 2015 zijn identiek! De leeftijdsopbouw is dan ook nog steeds: 0-12 jaar, 550 personen, 28% ,13-30 jaar, 750 personen, 37% ,volwassenen 30+, 700 personen, 35%. Bijdragen en giften 2012 € 1.790.876 in 2015 € 3.058.691. Bijna een verdubbeling! Kosten activiteiten 2012 € 909.157 in 2015 € 1.007.923. Een stijging van rond 10%. Eigen vermogen 2012 € 485.529 in 2015 € 2.864.130. Een vervijfvoudiging! Schenkingen 2012 € 250.000 ( aan de Stichting Centrumgebouw Pagedal) in 2015 € 610.000 ( helaas is er geen nadere bestemming opgegeven). Geldmiddelen 2012 € 796.106 in 2015 € 1.612.024. Een verdubbeling.

Zendingsactiviteiten 2012 € 552.810 in 2015 € 1.675. Kan iemand dit uitleggen?  (Ter vergelijking in 2014 € 740.000 aan schenkingen en € 1.449.700 aan zendingsactiviteiten.  Gaat al of bijna al het geld van de zendingsactiviteiten direct richting Brunstad? ) Is er iemand die meer cijfers heeft gegeten en dit kan uitleggen. Of aan de hand van het materiaal gepubliceerd op www.cgininfo.nl.

De grootste gemeente is die van Almelo. Met in 2013 ongeveer 350 personen. De inkomsten van Almelo worden voor ongeveer de helft verkregen uit giften van geloofsgenoten. De andere helft uit donaties.Aan giften in 2012 € 146.020 in 2015 € 174.578.Zendingsbijdragen in 2012 € 43.40041.910 in 2015 is deze post niet meer zichtbaar!  De zendingsbijdragen zijn vorig jaar naar nihil gegaan. Is er misschien al een voorschot genomen op barre tijden die ongetwijfeld wachten, en is er vast een spaarpotje gevormd?

CGN Nederland en alle plaatselijke gemeenten hebben een ANBI-status. Waarbij de fiscus ( en in principe iedere belasting betalende Nederlander) een sympathiek handje helpt in het zo min mogelijk betalen van belastingen. Dit geldt trouwens voor bijna alle geloofsgemeenschappen in ons land. Om aan die status te komen moet een organisatie voldoen aan enkele voorwaarden. De volgende zinsnede uit het jaarverslag 2015 van de gemeente Almelo moet u daarom hardop lezen: De uitgaven van de groep betreffen voor meer dan 90% algemeen nut beogende activiteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Een logische vervolgvraag: wat is algemeen nut? En: is dit algemeen nut?

2 comments

 1. Kritisch - juli 17, 2016 12:14 am

  Post uitgave van 10.000en euros aan luxe reizen met hoeren voor johan van der linden en de mede bestuursleden vergeten te vermelden.

  Beantwoorden
  • Rien Ipenburg - juli 19, 2016 8:09 pm

   Beste Kritisch,

   Dat Jonathan veel reisde is duidelijk, zie ook de vliegsporen die hij op internet achter heeft gelaten. De rest is voorlopig speculatie en nog niet
   door een rechter vastgesteld. 22 augustus is de zitting bij de Rechtbank in Zutphen.

   Beantwoorden

Have your say