ReligieNU

iu

Jan-Hein Staal neemt afscheid

Wie is Jan-Hein Staal zult u zich afvragen. Tenminste zij die voor de eerste keer op deze site komen en misschien nog nooit hebben gehoord van Noorse Broeders, Christelijke Gemeente Nederland, Pagedal, etc. Jan-Hein Staal is de grote man binnen deze geloofsgemeenschap. Al jaren! Iedereen is gelijk binnen CGN maar een paar mensen, mannen natuurlijk,  zijn iets minder gelijk. Maar voor u verder leest vraag ik om de site www.noorsebroeders.nl te bezoeken. Daar staat onder dezelfde kop als ik gebruik, een uitgebreid interview met hem.

Bij de voorbereidingen voor het boek In het huis Mijns Vaders, geschreven door Jildert de Boer en door Uitgeverij Ipenburg gepubliceerd ( er zijn nog exemplaren) heeft de auteur contact gehad met Jan-Hein, hierna JH te noemen). De Boer is jaren Noorse Broeder geweest, en behoorlijk principieel, misschien toen wel op het fanatieke af, maar dat waren alle Noorse Broeders. Hij zou in die tijd bijvoorbeeld NIET met mij gesproken, laat staan hebben samengewerkt. Januari 1996 nam Jildert afscheid van de Broeders, en werd hij weer gewoon een broeder in Harderwijk. Jildert in zijn boek : “ toen ik de landelijke leider br. Jan Hein Staal vroeg of hij ons terugtrekken als “zonde” zag, was zijn respons ” het is in ieder geval gebrek aan licht”.”

Mei 2014 was er contact met JH over In het huis Mijns Vaders en kreeg hij inzage in de kopij. Voor hoor en wederhoor. Een enkele quote uit de mail van JH aan De Boer.

Weet jij welke activiteiten de diverse stichtingen hebben en wat de relatie is tussen de diverse zending-stichtingen/overige stichtingen en de rol die mij gevraagd is daarin te spelen als bestuurslid?

Weet jij de relatie tussen de diverse (mede) door mij opgerichte bedrijven en het feit dat ik enige jaren geleden gekozen heb om een goed betaalde baan op te zeggen?

Weet jij waarom ik ervoor gekozen heb om voor mijn taak binnen de geloofsgemeenschap CGN geen enkele vorm van salaris te willen ontvangen?

Het is duidelijk dat ik- als er sprake zou zijn van onjuistheden of onwaarheden in je boek in dit verband- na moet denken hoe ik daar mee om zal gaan. Ik hoop van harte dat dit niet nodig zal zijn.

Deze laatste zinnen hebben wij duidelijk als een verkapt dreigement gelezen, en ons extra voorzichtig gemaakt bij publicatie van feiten en cijfers. Ook omdat wij in die periode van een andere prominente Noorse Broeder een advocaat, mr. Volkerink uit Kampen, op ons dak kregen om bepaalde informatie over een “CGN-bedrijf” NIET te publiceren, en vooral GEEN koppeling te maken tussen het bedrijf en CGN!

In het interview noemt JH enkele opgestarte activiteiten in 2016 die inmiddels weer zijn uitgeschreven uit het handelsregister. Wat informatie daarover is nooit weg.

THIDE BV. eerste inschrijving 28-01-2016, ontbonden 18-07-2016. Activiteiten: SBI-code 6810- Handel in eigen onroeren goed. Het ontwikkelen, beheren en exploiteren van onroerende zaken en andere registergoederen, alsmede het verwerven en vervreemden daarvan. Statutaire zetel Zoetermeer.

Bestuurders: Anno Neinders, Algemeen directeur,Jan Hein Staal, Algemeen Directeur. Geplaatst kapitaal € 100,00.

Stichting TIDE. eerste inschrijving 28-01-2016, ontbonden 18-07-2016. Activiteiten: SBI-code 6832-Beheer van onroerend goed en SBI-code 66191- Administratiekantoren voor aandelen en obligaties. Het wereldwijd doen ontwikkelen, doen beheren en doen exploiteren van onroerende zaken en andere registergoederen. Statutaire zetel Zoetermeer.

Bestuurders: Jan-Hein Staal, voorzitter, Hanna Kook-Visser, secretaris, Anno Neinders, penningmeester.

Stichting OLC, zie boven wat inschrijving en uitschrijving betreft. Activiteiten: SBI-code 94996-Overige ideële organisaties. SBI-code: 94993-Steunfondsen ( niet op het gebied van welzijnszorg). Op wereldwijde basis christelijk en humanitair werk te initiëren, te bevorderen en financieel te ondersteunen.

Bestuurders: Anno Neinders, voorzitter, Hanna Kook- Visser, secretaris, Sara Nooitgedagt- van der Linden, penningmeester. Ook in Zoetermeer gevestigd.

Waar de afkortingen voor staan is mij niet bekend. Waarom de bv Thide heet en de Stichting Tide? Geen idee?

Gelukkig is er op het adres in Zoetermeer nog een timmerbedrijf en een marketingbureau gevestigd. Er wordt daar dus ook nog ECHT gewerkt!

JH zegt in zijn mail dat hij een goed betaalde baan heeft opgezegd voor zijn activiteiten binnen CGN/DKM-Nederland/Brunstad Christian Church/BCC Financial/Hippo Mundo Charity/ Wereldwijd Evangelisatiewerk/Eureka Business Partners/CGN Schermer/Kolme Tack Holding/Northern Logistics/ Scandinavian Trading Limited/Stichting Emergo Beheer/Stichting KIZG. Misschien ben ik er nog een paar vergeten!

Om dat werken mogelijk te maken, per slot van rekening moet ook zijn schoorsteen roken, heeft JH op 13-01-1986 J.H.Staal Management Services BV opgericht. SBI-code 700221 Organisatie adviesbureaus en SBI-code 6420 Financiele Holdings, het verlenen van diensten op het gebied van management en interimmanagement  alsmede holding- en financieringsactiviteiten. Van ????? tot 1993 was JH actief voor Blom koel- en diepvriesopslag BV, van 1993 tot 2000 voor Blom Opslag, de exploitatie van koel- en vrieshuizen, het drijven van handel in voor opslag in koel- en vrieshuizen vatbare producten. En vanaf 31-10-2000 Het verlenen van diensten op het gebied van management en interimmanagement.

De Kamer van Koophandel geeft inzage in de jaarrekeningen van J.H.Staal Management Services over 2012,2013 en 2014. De jaarrekening over 2015 is 19-10-2016 gedeponeerd maar nog niet zichtbaar op de site.

Het eigen vermogen is gestegen van € 233.959 in 2012 naar € 289.154 in 2014. De kortlopende schulden zijn gedaald van € 33.287 naar € 9.477 in 2014  en het werkkapitaal van € 207.763 naar € 245.768 in 2014.

Bij de jaarrekeningen zijn geen winst- of verliesrekeningen.

En het minteken komt in deze jaren gelukkig niet voor!

Er is waarschijnlijk geen geloofsgemeenschap in Nederland met zoveel BV’s, Stichtingen en Deelnemingen. Zeker niet gerelateerd aan het aantal volwassen betrokkenen. Met als spil in het web Hippo Mundo Charity, die sinds 2008 een ANBI-status heeft maar nog een een cijfer heeft gepubliceerd. Een geloofsgemeenschap onwaardig!

 

 

 

 

Have your say