ReligieNU

e1f463f1-02f0-44e1-9324-44bf225129bf

2000 zielen, leden, gelovigen, personen, deelnemers?

Christelijke Gemeente Nederland telt 2.000….?

Wat telt CGN zult u zich afvragen?

In de media  wordt vrijwel uitsluitend dit aantal gebruikt om  Noorse Broeders en Zusters te tellen.Want wat zijn het precies? In het NRC schrijft  de bekende onderzoeksjournalist Joep Dohmen: Nederland telt 2.000 broeders,verdeeld over 500 huishoudens en elf afdelingen, “gemeenten” genoemd. Wereldwijd 40.000 leden in 65 landen.

Wikipedia Nederlands gebruikt het woord “leden”, Wikipedia Duits spreekt over “Personen” en vertelt dat de organisatie geen officiële ledenlijsten voert.( wel officieus, zoals er zo veel officieus binnen de gemeenschap gebeurd. Op de”leden” lijst in gebruik in ons land staan 714 namen,de secretarissen van de stichtingen, penningmeesters en contactpersonen. Bovenaan de lijst staat: Alleen voor particulier gebruik binnen de Gemeente: het is niet geoorloofd gegevens aan derden te verstrekken.Van de 714 namen op de lijst, met bijna 250 verschillende achternamen,  wonen er 53 ‘All over the World”.

Op de site CGNinfo.nl staat dat van de 2.000 uitverkorenen 28%, 550 persoontjes,  van 0-12 jaar oud zijn, 37% , 750 jongeren, zijn tussen de 13-30 jaar en 35%, 700 zijn volwassenen. De Noorse Broeders kennen de volwassenendoop, zo rond het 20e levensjaar. Doop door onderdompeling.

In de meeste geloofsgemeenschappen kun je pas optimaal functioneren na je belijdenis of volwassendoop. Stel dat 50% van de broeders en zusters tussen de 20 en 30 jaar oud is, dan telt de hele gemeenschap nog geen 1.000 deelnemers. Want dat is de correcte term wanneer je spreekt over een organisatie die de Stichtingsvorm heeft aangenomen. Het zijn meestal begunstigers of deelnemers, een stichting kent ook geen Algemene Ledenvergadering omdat er geen leden zijn.

Deelnemers in een stichting hebben ( in tegenstelling tot leden van een vereniging) in het algemeen maar beperkt inspraak. Een stichting kent een aantal beperkingen. Zo mag een stichting geen uitkeringen doen aan de oprichters, bestuurders of anderen die deel uitmaken van de eigen organen en derden. Een onderneming in de vorm van een stichting mag dus de winst niet gebruiken om de zakken van het bestuur te vullen! Een Noorse Broeders is dus deelnemer van de Stichting Christelijke Gemeente Nederland, heeft niets te vertellen, staat er bij ,kijkt er naar, en werkt er voor!

Dat is te zien op bovenstaande foto van Pagedal, het conferentiecentrum van CGN. De gemeenschap heeft honderdduizenden euro’s bijgedragen om Pagedal op de been te houden.

Have your say