ReligieNU

iu

Een Kerk is een Kerk blijft een Kerk!

” Een kerkgebouw of kerk ( uit het Grieks kyriakon= huis des Heren) is een gebouw waar christenen godsdienstoefeningen houden. Een kerk wordt ook wel bedehuis, gebedshuis, Godshuis of tempel genoemd” Aldus het begin van een artikel op Wikipedia.

De  Utrechtse gemeenteraad heeft in positieve zin beslist over de verkoop van de Willibrordkerk  aan de Priesterbroederschap Pius X (FSSPX). Juridisch ging het over overname van een gedeelte van de schulden van de kerk, in ruil voor een meerderheid in de stichting van eigenaren. En het werd inderdaad een hamerstuk want er immers een scheiding tussen Kerk en Staat?

Eind jaren zestig van de vorige eeuw wilde de Rooms-Katholieke Kerk af van het kerkgebouw.De kerk werd verkocht aan een particulier. In 1970 werd de Sint-Willibrordstichting opgericht om de kerk te restaureren en zo veilig te stellen voor de eredienst.  Pater Winand Kotte aa (1922-2006) heropende op huurbasis de kerk in 1971. De “heropening”, tegen de uitdrukkelijke wil van het aartsbisdom, vond plaats o.a. in aanwezigheid van Joseph Luns, de vroegere minister van Buitenlandse Zaken.

In 1975 startte het aartsbisdom een kerkrechtelijk onderzoek naar pater Kotte. Daarbij werd vastgesteld dat hij volgeling was geweest van de Franse tegenpaus Clemens XV. De kardinaal verbood pater Kotte kerkelijke diensten te houden en zijn jurisdictie werd ingetrokken om de biecht te horen. Vanuit het Vaticaan werd pater Kotte echter persoonlijk gesteund door de pausen Paulus VI en Johannes Paulus II. Ook is pater Kotte nooit gesuspendeerd door het aartsbisdom. ( Dit is waarschijnlijk kerkelijke hocus-pocus).

In 1986 kocht pater Kotte de kerk en tussen 1990 en 2005 werd de kerk voor negen miljoen euro gerestaureerd, mede dankzij giften van de leden van het St. Willibrord Apostolaat, en de overheid.

De St. Willibrordus, gebouwd in 1876-1877  door architect A.Tepe, is een neogotische kruisbasiliek van zeer rijzige opzet. Ronde pijlers, elk met vier kolomnetten, kruisribgewelven. Schoonboen tegen het schip, tweebenige biechtkapel aan de noordzijde, deel uitmakend van een pandhof. Interieur geheel in stijl van het St. Bernulphusgilde: polychromie van Ch.Lindsen, glazen van H.Geuer, meubilair van F.W. en O.Mengelberg, smeedwerk van J.H.Brom, schilderingen van M.Schenk. De kerk vertegenwoordigt een der voornaamste specimina van de Utrechtse School in de neogotiek. ( Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

In 2014 benaderde  het bestuur van de Stichting de Priesterbroederschap Sint Petrus ( FSSP)  om haar diensten te houden in de kerk. Iedere zondag om 17.00 uur, en traditioneel katholiek. Gregoriaans, veel wierook en de priester met zijn rug naar het kerkvolk.

Iedereen tevreden, maar dus niet, want de Priesterbroederschap wil geen “goddeloze” toneelvoorstellingen meer in de kerk of andere seculiere activiteiten. En dus zijn de erediensten, waar een kerk toch voor bedoeld is gestopt.

( De priesterbroederschap Sint Petrus is trouwens voortgekomen uit de Priesterbroederschap Pius X, toen Pius X bisschoppen ging wijden, zonder toestemming te vragen aan Rome!)

En nu heeft Pius X de kerk “overgenomen” om  voortaan haar diensten in de Willibrordkerk houden. “Prominente” Utrechtenaren wilden de overname stoppen, want van hen moeten in een kerk ook andere activiteiten plaats kunnen vinden. Zoals toneelvoorstellingen.

Of een katholieke eredienst geen toneel is?

Een Kerk is een Kerk blijft een Kerk !

 

Have your say