ReligieNU

763

Maarten Luther 1517-2017

Dit jaar wordt “gevierd” dat Maarten Luther (geboren Luder) in 1517 zijn 95 stellingen spijkerde ( of plakte) op de deur van de slotkapel in Wittenberg. ¬†En zo het begin markeert van de Reformatie. “Binnen veertien dagen bereikten mijn stellingen heel Duitsland”, aldus Maarten himself. En dat in die tijd!

In ons land wil de viering nauwelijks op gang komen. Nederland is natuurlijk in de eerste plaats een calvinistisch land, gevormd door Johannes Calvijn. De Lutheranen hebben in ons land altijd een kleine minderheid gevormd. Dit in tegenstelling tot Duitsland en de Skandinavische landen.

Bij onze oosterburen wordt deze gelegenheid aangegrepen om flink uit te pakken. Lutherreizen, tentoonstellingen, enz. enz. Iedere stad probeert een graantje mee te pikken. Zelfs Playmobil wilde niet achter blijven en kwam met een Lutherpoppetje! Daarvan zijn er al meer dan 750.000 verkocht. Een verkoopsucces!

Een pijnpunt blijft de houding van Maarten Luther ten opzichte van Joden. Zijn teksten over de Joden zijn van een dusdanige haat dat hij vandaag direct zou zijn veroordeeld wegens haatdragerij.

Tot nu toe werd de houding van Luther altijd wat vergoelijkt, hij was oud, ziek, zwak en misselijk. Met die achtergrond schreef hij zijn beruchte schotschrift Over de joden en hun leugens.

De australische hoogleraar Lyndal Roper, verbonden aan de faculteit geschiedenis van de universiteit van Oxford maakt in haar Luther De biografie ( op de titelpagina staat wat meer bescheiden EEN biografie) voorgoed een eind aan deze fabel.

Enkele citaten:

” Luthers giftige antisemitisme is in de geschiedenis van het Lutheranisme een van de meest beladen onderwerpen, omdat het na de Holocaust voor onderzoekers moeilijk was om de ware aard en omvang daarvan te onderkennen en te accepteren.”

” Luthers antisemitisme was niet alleen iets uit zijn laatste levensjaren, maar stak in werkelijkheid keer op keer de kop op. In alle drie edities van zijn in 1519 geschreven Een preek over de woeker staan op het titelblad joden afgebeeld.”

“In de jaren dertig maakten terloopse antisemitische verhalen en opmerkingen veelvuldig deel uit van de tafelgesprekken…”.

“En in 1531 schreef Luther aan Alsdorf dat het vergeefse moeite was om joden te dopen, omdat het nu eenmaal schoften waren.”

In 1543 ” maakt Luther de joden uit voor bevlekte bruiden en hoeren van de ergste soort, die Gods profeten hebben genegeerd.”

” Als christenen een jood zien, moeten ze varkensstront naar hem gooien…. en hem wegjagen.”

” Luther roept de wereldlijke autoriteiten op alle synagogen en joodse scholen plat te branden.”

Enzovoort, enzovoort….

De amsterdamse theoloog Rene Suss schreef echter al in 2006 “ Luther heeft zijn hele leven op joden gescholden. In 1513, toen hij colleges gaf over de psalmen, schilderde hij ze al af als vijanden van Christus en in 1526 schreef hij dat het lot van de joden was om weg te smelten in de hel. Maar die feiten werden allemaal weggebagatelliseerd in het excuuscircuit.” ( Jammer dat prof. Roper het werk van Suss blijkbaar niet kent, zij noemt hem in ieder geval niet in haar bibliografie!)

Met onze kennis van nu weten wij waar dit toe geleid heeft:

MASSAMOORD 

Laten alsjeblieft religieuze leiders zich niet meer gebruiken voor welke gewelddaden dan ook.

Hebt Uw naaste lief als Uzelf, dat moet toch mogelijk zijn?

PS. Van het Playmobilpoppetje ( ruim 750.000 keer verkocht!) dat u ziet is inmiddels een nieuwe versie gemaakt. Het woordje Ende op de linkerbladzijde van de Bijbel die het figuurtje in zijn hand houdt is bij deze nieuwe aangepaste versie verwijderd. Vanuit Joodse en christelijke hoek klonk de afgelopen tijd namelijk kritiek. Op de linkerkant van de Bijbel was te lezen: Boeken van het Oude Testament. Einde. Rechts staat: Het Nieuwe Testament, vertaald door doctor Martin Luther. Het woord Einde kan als antisemitisch opgevat worden omdat het suggereert dat de Joodse Bijbel heeft afgedaan.

 

Have your say