ReligieNU

iu

Oh, wat fijn om Noorse Broeder/Zuster te zijn!

“Het jaar 2016 is voor Christelijke Gemeente Nederland (CGN) een bijzonder inhoudsrijk en nuttig besteed jaar geweest. Als bestuur van CGN kijken we dan ook met veel dankbaarheid terug op dit jaar met als hoogtepunten in Nederland tien nationale evenementen waarin de christelijke, Bijbelse boodschap is uitgedragen…..”.

Dit zijn de openingszinnen van het “Verslag uitgeoefende activiteiten CGN in 2016”. Op basis van alle krantenberichten over de Noorse Broeders in 2016 zou je toch een meer ingetogen verslag verwachten. Maar als je alle krantenberichten afdoet als  “onwaar”, “leugens” enz. kom je waarschijnlijk tot deze beginzinnen!

( Waarschijnlijk als gevolg van de activiteiten van de man van 8 miljoen staat er onder het kopje Fondswerving ” Ontwikkelingen in de financiele wereld en het gewijzigde beleid van banken maken het financieren van bijvoorbeeld kerkgebouwen en verenigingsgebouwen steeds moeilijker. Het is te verwachten dat deze ontwikkeling zich verder zal voortzetten.)

Ook in 2016 heeft CGN, Christelijke Gemeente Nederland, keurig op tijd haar jaarcijfers gepubliceerd. Met een ANBI-status van de Belastingdienst is dit trouwens verplicht. Op de Facebookpagina Noorse Broeders is al enige aandacht aan de cijfers besteed. Maar misschien is een beetje duiding toch van belang. Bij Leden 2016 staan 1.918 leden vermeld. In de eerste plaats kent CGN “officieel” geen Leden en in de tweede plaats zijn dit dezelfde cijfers als die van de jaren 2013,2014,2015 en dus 2016! En waarom spreken over ongeveer 2.000 leden wanneer het in werkelijk 1.918 zouden zijn?

Ook heeft de Facebookpagina wat cijfers geanalyseerd. En daarbij de binnengehaalde gelden gedeeld door 1.918. Maar….. in werkelijkheid is meer dan 50% onder de 24 jaar! Ik veronderstel dat de meesten daarvan nog GEEN eigen inkomsten genereren, hoewel bijna iedereen boven de 14/15 door noeste noorse vouw-, vergaar- en telarbeid de nodige euro’s zal binnen harken. Dat vindt plaats via Stichting DWN. De netto-opbrengst van de Stichting was in 2016 € 838.807 wat per deelnemer ongeveer € 700,- oplevert voor het goede doel.

Een voorzichtige schatting van mijn kant is, dat de gemiddelde Noorse broeder en/of zuster  waarschijnlijk per jaar minimaal € 6.000 bijdraagt voor het welzijn van de geloofsgemeenschap en de bouw van het Aardse Jeruzalem in Brunstad!

Maar wat zijn de doelstellingen nu van alle stichtingen die zo heerlijk profiteren van de ANBI-status?   ( dat wil zeggen dat u als eenvoudige belastingbetaler mee moet betalen aan Brunstad c.s.)

De Stichting heeft een ideëel doel en wel de bevordering van geloofsopbouw en gemeenschap tussen christenen alsmede evangelieverkondiging, een en ander op de grondslag van gehoorzaamheid aan de Bijbel als het Woord van God, (zulks in overeenstemming  met de brochure: “Een Christelijke gemeenschap”, hoofdstuk “Wat we geloven”)  Die laatste toevoeging doet denken aan de Reformatorische Belijdenisgeschriften. Ook daar heeft men niet genoeg aan de Bijbel alleen!

De groei van CGN bestaat voornamelijk en vrijwel uitsluitend uit organische groei, dat wil zeggen in eigen gelederen, dat wil zeggen het verwekken van noorse broederkindjes. Zo wordt de slogan “gemeenschap tussen christenen” wel erg letterlijk genomen!

 

 

 

Have your say