ReligieNU

Kerk Oostende

Offeren

Om een geloofsgemeenschap in stand te kunnen houden is geld nodig. Geld dat moet worden opgebracht door de leden. Hoe groter de geloofsgemeenschap, hoe minder de individuele leden meestal geven.

Een voorbeeld: de grote kerken hebben hun actie Kerkbalans. Ook de Rooms-Katholieke kerk doet daaraan mee.

De gemiddelde opbrengst per kerklid is € 86,– per jaar in 2016. De norm is 1% van het jaarinkomen. Dat is bij een modaal inkomen € 370,– per jaar.

Bij de Noorse Broeders/ Christelijke Gemeente Nederland is het € 475,– per MAAND! Dus per jaar € 5.700!

Op weg naar het Eeuwige Leven zit je dan natuurlijk wel op de eerste rij!

Gelukkig kent ieder katholiek kerkgebouw mogelijkheden om nog iets te doen aan je vrijgevigheid. Naast het branden van een kaars(je) zijn er offerblokken. De foto toont de offerblokken in een katholieke kerk in Oostende.

De Heilige Antonius is voor hopeloze en verloren zaken, helpt ook bij het vinden van een baan.

De Heilige Livinus is medicijnman en is voor genezing van reuma en hoofdpijn, van paarden en beschermt varkens.

Heilig Hart was in de 19e eeuw een van de kernsymbolen in de strijd tegen het opkomende socialisme.

H. Pastoor van Ars tenslotte is patroonheilige van de parochiepriesters (patroonheilige voor ALLE priesters ging niet door!)

Er valt dus wat te kiezen!

Have your say