ReligieNU

Religie-journalist

0

Een beetje Story, Weekend en Party?

Woensdag  8 juni 2016 vond voor de Rechtbank in Zutphen de pro-forma zitting plaats rond de verduistering van € 8.052.123(altijd fascinerend die bedragen tot bijna achter de komma) door Jonathan van der Linden en zijn vriendin Frederique Maria Regina P. Jonathan noemde zich ” de enige verantwoordelijke voor deze nachtmerrie. Zij heeft drie maanden geleden voor een misdrijf waar zij

Lees verder
Oversikt-05_1404374297

Deugen misschien meer “Noorse Broeders” niet?

Onder deze wat provocerende kop wil ik u deelgenoot maken van enkele bevindingen over deze geloofsgemeenschap en deelnemingen in organisaties, via dezelfde personen, aan haar gelieerd. De officiële naam is  Christelijke Gemeente Nederland ( CGN ). Zij maakt deel uit van Brunstad Christian Church (BCC), een onafhankelijke geloofsgemeenschap in Noorwegen. ( In sommige landen noemt de gemeenschap zich nog DE

Lees verder
De_Ware_Jacob_3e_jaargang_nr._16_16_januari_1904_Tekening_van_Albert_Hahn

Abraham Kuyper en de Joden

In 1884 verscheen van de hand van Dr. A.Kuyper het Traktaat van de Reformatie der Kerken aan de zonen der reformatie hier te lande op Luthers vierde eeuwfeest. Volksuitgave, Amsterdam Hoveker & Zoon. Op bladzijde 160 van dit traktaat het volgende: ” Aan den Christus moest de synagoge zich of oprichten of den dood eten, en ze deed het laatste. Want toen

Lees verder
Trouw

Een sekte pak je aan, maar hoe?

Met deze kop opent dagblad Trouw begin maart  een artikel over bijna twee pagina’s. Aanleiding is het jaarverslag 2015 van het steunpunt Sektesignaal, de vertrouwensplek voor informatie, advies en ondersteuning bij misstanden binnen sektes. Sektesignaal werd eind 2012 op initiatief van de minister van Veiligheid en Justitie opgericht. De uitvoering is uitbesteed aan een onafhankelijke stichting. Het aantal meldingen blijft

Lees verder