ReligieNU

Religie-journalist

Zutphen_Gericht

Een retourtje Zutphen alstublieft?

Maandagmiddag 22 augustus 2016 is om 13.45 de “grote” dag voor Jonathan van der L. te A. Tenminste, in A woonde hij voor zijn arrestatie, en dat is de pleegplaats!  Nu woont hij op een geheime plek. Met zijn vriendin, die hem blijkbaar trouw is gebleven. Hoe gaat dat eigenlijk bij een rechtzitting? Wordt je opgehaald door zo’n anoniem busje

Lees verder
donald-hillary-800

Is Donald Trump “lekker hervormd?”

Oudere lezers zullen zich waarschijnlijk nog wel de “stukjes” van Bert Klei herinneren in het dagblad Trouw.Stukjes en geen columns, misschien was dat laatste woord nog niet eens in de mode. Een bundeling van die stukjes verscheen onder de titel De koningin is lekker hervormd!, over kerken en kerkmensen in Nederland. Aan deze titel moest ik denken toen ik op

Lees verder
Bert Klei

Maasbach en de MAMMON

De Maasbachjes en vooral voorman David Maasbach zijn weer in het nieuws. Het begon met een “onderzoek” door internetsite de Correspondent. Dat nieuws werd gretig overgenomen door het AD en 1Vandaag. Gemeenteleden die niet meer solidair zijn worden verstoten en ieder contact met hen is not-done. Niets nieuws overigens, dit is al jaren aan de gang. Niet nieuws ook, want

Lees verder
b5462fbc-e284-4b93-a19c-1a6a8cc6d4db_1280_800-1

CGN-Nederland laat in de boeken kijken!

Recent heeft de stichting CGN Nederland ( in de volksmond Noorse broeders) haar cijfers over 2015 gepubliceerd. Dat doet zij ieder jaar keurig en op tijd. Nogal wat geloofsgemeenschappen kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Onderstaand vergelijk ik wat informatie over het boekjaar 2012 en 2015 Het bestuur is niet van samenstelling veranderd: J.H.Staal voorzitter, H.Kook-Visser secretaris en A.Neinders penningmeester.

Lees verder
0

Een beetje Story, Weekend en Party?

Woensdag  8 juni 2016 vond voor de Rechtbank in Zutphen de pro-forma zitting plaats rond de verduistering van € 8.052.123(altijd fascinerend die bedragen tot bijna achter de komma) door Jonathan van der Linden en zijn vriendin Frederique Maria Regina P. Jonathan noemde zich ” de enige verantwoordelijke voor deze nachtmerrie. Zij heeft drie maanden geleden voor een misdrijf waar zij

Lees verder
Oversikt-05_1404374297

Deugen misschien meer “Noorse Broeders” niet?

Onder deze wat provocerende kop wil ik u deelgenoot maken van enkele bevindingen over deze geloofsgemeenschap en deelnemingen in organisaties, via dezelfde personen, aan haar gelieerd. De officiële naam is  Christelijke Gemeente Nederland ( CGN ). Zij maakt deel uit van Brunstad Christian Church (BCC), een onafhankelijke geloofsgemeenschap in Noorwegen. ( In sommige landen noemt de gemeenschap zich nog DE

Lees verder
De_Ware_Jacob_3e_jaargang_nr._16_16_januari_1904_Tekening_van_Albert_Hahn

Abraham Kuyper en de Joden

In 1884 verscheen van de hand van Dr. A.Kuyper het Traktaat van de Reformatie der Kerken aan de zonen der reformatie hier te lande op Luthers vierde eeuwfeest. Volksuitgave, Amsterdam Hoveker & Zoon. Op bladzijde 160 van dit traktaat het volgende: ” Aan den Christus moest de synagoge zich of oprichten of den dood eten, en ze deed het laatste. Want toen

Lees verder
Trouw

Een sekte pak je aan, maar hoe?

Met deze kop opent dagblad Trouw begin maart  een artikel over bijna twee pagina’s. Aanleiding is het jaarverslag 2015 van het steunpunt Sektesignaal, de vertrouwensplek voor informatie, advies en ondersteuning bij misstanden binnen sektes. Sektesignaal werd eind 2012 op initiatief van de minister van Veiligheid en Justitie opgericht. De uitvoering is uitbesteed aan een onafhankelijke stichting. Het aantal meldingen blijft

Lees verder