ReligieNU

1001004002057599

Handboeken

Ruim 20 jaar geleden, in 1995, verscheen bij Uitgeverij Kok te Kampen de tweede druk van Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Met als ondertitel Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties. Ook deze uitgave samen met drs. E.G.Hoekstra die met de uitgave Spoorzoeken bestemd voor het middelbaar onderwijs zijn sporen meer dan had verdiend. De uitgave verscheen met een cd-rom.
De cd-rom was geschikt voor een Macintosh computer met een 68020 processor, Apple System Software versie 7.0.
Windows 386 of 486 personal computer en Windows 3.1. En voor DOS en Unix.( Dit is echt Voltooid Verleden Tijd!)
Maar de CD werkte nog en het bestand staat nu op de site en is door u te downloaden. De informatie is echter 21 jaar geleden vergaard door ons!
Omdat er orthodoxe christenen waren die Wegwijs niet in de kast wilde hebben omdat er objectieve informatie over niet-christelijke godsdiensten in stond besloten wij het Handboek Christelijk Nederland met als ondertitel Kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen samen te stellen.
In dit handboek dus alleen christelijke kerken, gemeenten en geloofsgemeenschappen, totaal ongeveer 700 verschillende!

WEGWIJS

Handboek Christelijk Nederland

Beide handboeken zijn dus een beetje verouderd. Op- en aanmerkingen zijn van harte welkom via info@religienu.nl.