ReligieNU

Over

RienBijna mijn hele leven ben ik op (onder)zoek naar geloof en religie. Dit in de breedste zin van het woord. Dit zoeken heeft geresulteerd in het samenstellen van de boeken Wegwijs in Gelovig Nederland, Wegwijs in Religieus en Levensbeschouwelijk Nederland en Handboek Christelijk Nederland. Dit met drs. E.G. (Gerard) Hoekstra. De inhoud van Wegwijs in Religieus en levensbeschouwelijk Nederland en Handboek Christelijk Nederland treft u  op deze website aan.

Ook ben ik samensteller van het boek Het Woord gaat voort. Over een uit de hand gelopen kerkelijk conflict binnen de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Kampen. Tenslotte heb ik medewerking verleend aan radio- en tv-programma’s rond dit thema. Met deze site probeer ik u te informeren over geloofsgemeenschappen.

Met de rubriek Reli-reizen neem ik u mee op mijn reli-reizen in binnen- en buitenland. Onder de knop uitgeverij treft u informatie aan over  boeken die ik afgelopen jaren heb uitgegeven onder de namen Uitgeverij Ipenburg en Uitgeverij Frontisterion, met boeken van Dick Houwaart en recent ook van mijn broer, Misbruik van het verstand en Joden in Suriname. Alle titels lever ik u graag. Joden in Suriname is het begin geworden van een serie van vijf delen over Religie in Suriname. Deel twee is inmiddels afgerond en verschenen onder de titel De Hel dat is een Suikermolen. Deel drie staat in de grondverf. Onder de knop Suriname treft u meer informatie aan en houd ik  u op de hoogte. Bij Antiquariaat tenslotte staan titels die u wellicht interesseren en die ik tegen redelijke prijzen van de hand doe.